Om instruktøren, Henrik Frost

Jeg har arbejdet som politibetjent siden 1997, og har siden 2004 fungeret som selvforsvars instruktør i Politiet. Jeg har specialiseret mig inden for realistisk selvforsvar, der tager udgangspunkt i kampstress og de fysiske og mentale påvirkninger, kroppen udsættes for i en rigtig overfaldssituation.

Undervisningen på mine kurser tager udgangspunkt i de samme metoder og principper, som man bruger i Politiet og Forsvaret, og som er funderet på mange års forskning og udvikling. Positiv indlæring og korrekt påvirkning af hjernen i træningen er afgørende for at opnå et succesfuldt resultat.

Jeg har trænet forskellig kampsport/selvforsvar i mere end 40 år og er indehaver af graden 8. dan i Taekwondo. Jeg er til daglig instruktør i Østerbro Taekwondo Klub, og har undervist i selvforsvar i over 35 år.

Jeg har afviklet kurser/foredrag/workshops inden for konflikthåndtering, selvforsvar, magtanvendelse og mental parathed for mange forskellige modtagergrupper fra personalet på lukkede institutioner for unge, døgninstitutioner for udsatte og kriminalitetstruede unge, bosted for udviklingshæmmede, vagtpersonalet på DFDS færgerne, en tandklinik der behandler psykisk syge og udviklingshæmmede, frontpersonalet i en bank, til kurser og workshops i selvforsvar på skoler, efterskoler og højskoler.

Jeg har i en del år fokuseret en del på at udvikle mine kurser i selvforsvar for piger/kvinder, så de rammer plet i forhold til at formidle ikke kun fysisk- men også psykisk selvforsvar, og så de mere effektivt forebygger både de almindelige typer af voldtægt, men i høj grad også alle de tilfælde af seksuelle overgreb, hvor pigen/kvinden kender gerningsmanden, og hvor pigens/kvindens evne til at genkende faresignaler, kende sine grænser og sige effektivt fra, kan have afgørende betydning.

En del af min viden om psykisk selvforsvar har jeg fået gennem et tæt samarbejde med Chris Poole og Iben S. Andersen (4. dan i Jiujitsu). Chris Poole er forfatter til bogen “Psykisk selvforsvar for kvinder”. Hun har eksklusivt delt ud af sin utrolige viden på området med Iben og jeg, og vi har efterfølgende sammen udviklet og gennemført masterclasses for instruktører, der underviser kvinder i selvforsvar.