About Frost

Jeg har arbejdet som politibetjent siden 1997, og har siden 2004 fungeret som selvforsvars instruktør i Politiet. Jeg har specialiseret mig inden for realistisk selvforsvar, der tager udgangspunkt i kampstress og de fysiske og mentale påvirkninger, kroppen udsættes for i en rigtig overfaldssituation. Undervisningen på mine kurser tager udgangspunkt i de samme metoder og principper, som man bruger i Politiet og Forsvaret, og som er funderet på mange års forskning og udvikling. Positiv indlæring og korrekt påvirkning af hjernen i træningen er afgørende for at opnå et succesfuldt resultat. Jeg har trænet forskellig kampsport/selvforsvar i mere end 30 år og er indehaver af graden 7. dan i Taekwondo. Jeg er instruktør i Østerbro Taekwondo Klub, har undervist i selvforsvar i næsten 30 år og har i en årrække bl.a. været tekniklandsholdstræner i Taekwondo. Jeg har afviklet kurser/foredrag/workshops inden for konflikthåndtering, selvforsvar, magtanvendelse og mental parathed for mange forskellige modtagergrupper fra personalet på en lukket institution (surrogatfængsel for unge), en døgninstitution for udsatte og kriminalitetstruede unge, personalet på en tandklinik der behandler psykisk syge og udviklingshæmmede, frontpersonalet i en bank, Børne- og ungdomsforvaltningen i Kbh.`s kommune, til kurser i selvforsvar kun for kvinder eller for pigehold inden for foreningsidræt. Jeg har de seneste år fokuseret en del på at udvikle mine kurser i selvforsvar for kvinder, så de rammer plet i forhold til at formidle ikke kun fysisk- men også psykisk selvforsvar, og så de mere effektivt forebygger både de almindelige typer af voldtægt, men i høj grad også alle de tilfælde af seksuelle overgreb, hvor pigen/kvinden kender gerningsmanden, og hvor pigens/kvindens evne til at genkende faresignaler, kende sine grænser og sige effektivt fra, betyder rigtig meget.
Go to Top