Kurser for kampsportsudøvere

En del af nedenstående træninger kan med fordel tilbydes som instruktør uddannelse i jeres klub, hvor formålet med træningen også sigter på at klæde instruktøren på i forhold til at kunne undervise i emnet.

Der skal her påtænkes ekstra undervisningstid.

Kurser for instruktører og udøvere

Kampstress og selvforsvar – Teori og praktik

Kampstress rammer alle, der udsættes for en høj grad af aggression fra et andet menneske, et overfald, en voldtægt eller lign. Men hvad er kampstress og hvordan påvirker kampstress din evne til at anvende indlært selvforsvar i en rigtig overfaldssituation?

Går du op I selvforsvar, bør du som udgangspunkt vide dette! Og du bør også vide, hvordan du kan nedtone de negative påvirkninger mest muligt?

At udøve selvforsvar, der samtidig er lovlig og proportional med et angrebs farlighed kan virke meget svært og uoverskueligt, men på kurset vil du få nogle simple, men effektive værktøjer, der vil give dig et langt større overblik og mere resolut handlekraft i stressende og aggressive konflikter.

Kurset består af et foredrag om, hvad ”kampstress” er, hvordan kampstress påvirker din krop og din hjerne i et miljø, hvor du oplever frygt, lige som du vil få redskaber til at undgå at blive voldsoffer (bl.a. via viden om den psykiske optakt, deeskalering og kropssprog).

Derefter vil der være to praktiske lektioner med træning i de værktøjer, der kan hjælpe dig til ikke at lade ”kampstressen” få lov at vinde og efterlade dig i en tilstand af hjælpeløshed.

Strategiske bevægelsesformer, anvendelse af effektiv kropspositur og verbale virkemidler, warrior mindset-træning, effektive selvforsvarsteknikker og scenarietræning er eksempler på disse værktøjer.

Indlæringsprincipperne følger samme koncept, som bruges i Politiet og Forsvaret, hvor realisme og effektivitet er et ufravigeligt udgangspunkt i uddannelse og træning.

Info

Teoretisk oplæg:
90 minutter

Træningstid:
2 x 2 timer

Den psykiske optakt

I langt de fleste typer af overfald og overgreb – uanset om ofrene er mænd eller kvinder, vil der være en psykisk optakt. Den kan være meget kort (f.eks. umotiverede overfald og overfaldsvoldtægter, eller den kan være længere (f.eks. i forbindelse med partnervold).

Den psykiske optakt er det tidsrum og den proces, der foregår inden en situation udvikler sig fysisk.

At undgå at blive overfaldet eller komme i slagsmål bør være alle kampsportsudøveres førstevalg. Men de fleste fokuserer nærmest kun på den fysiske del, hvor risikoen for at slippe væk uden skrammer eller det der er værre, er meget mindre.

I lektionen vil vi bl.a. komme ind på flg.:

Hvilke tegn skal man være opmærksom på som henholdsvis mand og kvinde i en psykisk optakt, og hvilke strategier kan anvendes for at slippe væk tidligt i processen.

Hvilket kropssprog/kropspositur og verbalt forsvar er mest præventivt og effektivt i optakten til et overfald, og hvordan sikrer du, at du nedtrapper i stedet for at optrappe, samtidig med at du sikrer dig, at din eventuelle efterfølgende påstand om nødværge stemmer overens med dine handlinger.

Hvordan bevæger man sig mest hensigtsmæssigt i en selvforsvarssituation, så man så vidt muligt undgår at komme i fare, samtidig med at man får optimale betingelser for et effektivt og kraftfuldt modangreb?

Når der så ikke er nogen vej tilbage, er det vigtigt at man kan forudse dette og handle hurtigt og effektivt.

Aktion slår reaktion, men hvis du er klar til at reagere, vil dine chancer for succes være meget højere i en overfaldssituation.

Info

Træningstid:
2 timer

Teoretisk oplæg:
(Tilvalg)
90 minutter

Effektiv kraftgenerering i selvforsvar

Hvis du skal lave effektive teknikker i en rigtig selvforsvarssituation, er det essentielt, at du kan skabe maksimal kraft, når det gælder.

En del kampsportsudøvere udfører deres teknikker på samme måde, uanset om de anvendes i en grundteknik udgave eller i en effektivitets udgave. hvilket i de fleste tilfælde vil betyde mindre kraftgenerering. At stoppe teknikker i bestemte positioner i bestemte stande er sjældent effektivt eller i det hele taget muligt i en overfaldssituation.

Korrekt afstand, struktur, kropsbevægelse og vægtforskydning i slag/stød/spark er afgørende for, om du kan generere kraft i dine teknikker. Mange kan skabe kraft, men færre ved, hvordan de reelt gør det, eller hvordan de forklarer det til deres elever. Ved at forstå disse begreber, vil du på meget kort tid udvinde meget mere kraft i dine egne teknikker, lige som du vil kunne videreformidle budskabet til dine elever/træningskammerater.

Der tages i lektionen udgangspunkt i helt almindelige teknikker, men du vil få værktøjer, der giver dig mulighed for efterfølgende selv at udvikle mere kraft i alle dine basisteknikker.

Info

Træningstid:
2 timer

Info

Træningstid:
2 timer

Effektivt forsvar mod flere angribere

Hvordan bevæger man sig korrekt mod flere modstandere, og hvilke strategier/taktikker er mest effektive, når der ikke er nogen regler?

At forsvare sig mod flere modstandere kan virke meget kompliceret. Med nogle enkle men effektive taktikker, kan det dog være forholdsvis simpelt. Overblik og korrekt mindset er blot to af dem.

Samtidig er forsvar mod flere angribere et utrolig udfordrende og selvudviklende område for de fleste udøvere.

Denne træning er både baseret på teknikker på skjolde samt sparringsøvelser mod flere. Der vil blive benyttet visirhjelme og handsker for optimal sikkerhed.

Info

Træningstid:
2 timer

Stresstræning og situationsspil

For at kunne forstå alvoren og det komplekse i at træne selvforsvar, og senere også have en mulighed for at anvende det indlærte, skal man forstå hvordan kroppen og hjernen reagerer i en overfaldssituation. Og det er ganske simpelt nødvendigt at træne under stress, hvis du vil træne selvforsvar på en seriøs og realistisk måde.

I denne træning vil du blive præsenteret for – og få inspiration til træningsmetoder, der realistisk og effektivt fremmer dine muligheder for at kunne forsvare dig, selv om du bliver påvirket af forskellige niveauer af stress og frygt.

Samtidig arbejder vi med kropssprog og forberedt nødværge, lige som vi laver situationsspil, hvor du både skal arbejde effektivt med dine teknikker, samtidig med at du skal forholde dig til nødværge paragraffen. En meget udfordrende og sjov træning, der giver masser af stof til eftertanke.

Uerfarne i denne form for træning bliver ofte meget overrasket over, hvor hæmmet (og i nogle tilfælde lammet), man kan blive, når udgangspunktet for den almindelige træning ændres lidt. Men det er en øjenåbner af de helt store!

Denne træning er både baseret på øvelser på slagpuder/skjolde, men primært på makkerøvelser. Der vil delvis blive anvendt visirhjelme og handsker.

Info

Træningstid:
Min. 2 timer (antal af situationsspil afhænger af træningstiden)

Teoretisk oplæg:
(Anbefales)
1 time

Info

Træningstid:
2 timer.

Teoretisk oplæg:
(Anbefales)
1 time

Info

Træningstid:
Min. 2 timer

Info

Træningstid:
Min. 2 timer.

Info

Træningstid:
2 timer

Info

Træningstid:
Min. 2 timer.

Foredrag

Hvad er forskellen på slagsmål og selvforsvar?

Mange unge som voksne ender i voldsepisoder, hvor de egentlig tror, at de udøver selvforsvar, hvilket i værste fald kan sende dem i fængsel.

Hvordan kan man vide, hvornår man handler i selvforsvar og hvornår man bare er indblandet i et slagsmål- eller i værste fald faktisk pludselig er blevet overfaldsmanden?

Der er hos domstolene en tendens til at forvente mere overblik og kontrol i en fysisk konfrontation, hvis man dyrker kampsport, og slag og spark betragtes som en form for våben, der skal bruges med stor forsigtighed.

Hvis man er bange for at bruge sine selvforsvarsevner, fordi man frygter at blive straffet efterfølgende, kan det få katastrofale konsekvenser i en situation, hvor en hurtig respons kan være afgørende for succes eller fiasko.

Vi vil bl.a. komme ind på, hvilke omstændigheder før, under og efter en fysisk konflikt, der kan være afgørende for, om du senere kan blive dømt for vold eller om dine handlinger blev betragtet som lovligt selvforsvar.

Info

Foredragstid:
1,5 time

Info

Foredragtid
1,5 time

Kampstress og selvforsvar

Kampstress kan ramme alle, der udsættes for en høj grad af aggression fra et andet menneske i forbindelse med et overfald, en voldtægt eller lign. Men hvad er kampstress og hvordan påvirker kampstress din evne til at anvende indlært selvforsvar i en rigtig overfaldssituation?

Går du op I selvforsvar, bør du som udgangspunkt vide dette! Og du bør også vide, hvordan du kan nedtone de negative påvirkninger mest muligt, hvis du ønsker at reagerer effektivt og f.eks. undgå tunnelsyn, at “fryse” eller i værste fald at blive totalt handlingslammet.

Især inden for forsvaret og politiet rundt om i verden er der blevet forsket rigtig meget i, hvordan man uddanner folk til at performe bedst muligt i meget stressede/farlige miljøer. Denne viden kan med lige så stor fordel anvendes indenfor selvforsvarsområdet.

Du vil med dette foredrag få viden om:

  • De fysiske og psykiske virkninger af kampstress
  • Hvordan hjernen og nervesystemet fungerer i en stress situation og hvordan den kan påvirkes i positiv retning, så du har de bedste forudsætninger for at reagerer hurtigt og hensigtsmæssigt i en farlig/stresset situation
  • Hvordan man kan undervise i selvforsvar, så det bliver realistisk og dermed effektivt?
  • Hvordan man bedst mulig bygger træningen op
  • Hvilke undervisningsprincipper du bør anvende

Info

Foredragstid:
2 timer min.

Offer? Nej tak!  – Selvforsvar for kvinder

Formålet med foredraget er overordnet at give deltagerne en viden og nogle værktøjer, der øger deres følelse af tryghed, sikkerhed og selvtillid i hverdagen, samt at denne viden og læring medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden.

Foredraget handler primært om psykisk selvforsvar og de forebyggende tiltag, som piger/kvinder kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb. Her tænkes både på overgreb i form af overfaldsvoldtægter, men i høj grad også kontaktvoldtægter og øvrige overgreb fra personer, som kvinden kender i forvejen.

Målet med foredraget er bl.a. at kvinderne:

  • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at undgå at blive udpeget som offer.
  • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
  • Lærer at iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
  • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.
  • At få viden om, hvad du bør gøre, hvis du ender som offer for et overgreb/voldtægt ift. at forbedre chancerne for at få gerningsmanden dømt.

Info

Foredragtid
2 timer