Kurser for kampsportsudøvere

En del af nedenstående træninger kan med fordel tilbydes som instruktør uddannelse i jeres klub, hvor formålet med træningen også sigter på at klæde instruktøren på i forhold til at kunne undervise i emnet.

Der skal her påtænkes ekstra undervisningstid.

Instruktørkurser

Kampstress og selvforsvar – Teori og praktik

Kampstress rammer alle, der udsættes for en høj grad af aggression fra et andet menneske, et overfald, en voldtægt eller lign. Men hvad er kampstress og hvordan påvirker kampstress din evne til at anvende indlært selvforsvar i en rigtig overfaldssituation?

Går du op I selvforsvar, bør du som udgangspunkt vide dette! Og du bør også vide, hvordan du kan nedtone de negative påvirkninger mest muligt?

At udøve selvforsvar, der samtidig er lovlig og proportional med et angrebs farlighed kan virke meget svært og uoverskueligt, men på kurset vil du få nogle simple, men effektive værktøjer, der vil give dig et langt større overblik og mere resolut handlekraft i stressende og aggressive konflikter.

Kurset består af et foredrag om, hvad ”kampstress” er, hvordan kampstress påvirker din krop og din hjerne i et miljø, hvor du oplever frygt, lige som du vil få redskaber til at undgå at blive voldsoffer (bl.a. via viden om den psykiske optakt, deeskalering og kropssprog).

Derefter vil der være to praktiske lektioner med træning i de værktøjer, der kan hjælpe dig til ikke at lade ”kampstressen” få lov at vinde og efterlade dig i en tilstand af hjælpeløshed.

Strategiske bevægelsesformer, anvendelse af effektiv kropspositur og verbale virkemidler, warrior mindset-træning, effektive selvforsvarsteknikker og scenarietræning er eksempler på disse værktøjer.

Indlæringsprincipperne følger samme koncept, som bruges i Politiet og Forsvaret, hvor realisme og effektivitet er et ufravigeligt udgangspunkt i uddannelse og træning.

Info

Teoretisk oplæg:
90 minutter

Træningstid:
2 x 2 timer

Kropssprog og bevægelsesprincipper i effektivt selvforsvar

Hvilket kropssprog/kropspositur og verbalt forsvar er mest præventivt og effektivt i optakten til et overfald, og hvordan sikrer du, at du nedtrapper i stedet for at optrappe?

Hvordan bevæger man sig mest hensigtsmæssigt i en selvforsvarssituation, så man så vidt muligt undgår at komme i fare, samtidig med at man får optimale betingelser for et effektivt og kraftfuldt modangreb?

At undgå at blive overfaldet eller komme i slagsmål bør være alle kampsportsudøveres førstevalg. Men alt for mange er ofte selv skyld i, at en situation udvikler sig fysisk – og ofte uden at de ved det.

Når der så ikke er nogen vej tilbage, er det vigtigt at man kan forudse dette og handle hurtigt og effektivt.

Aktion slår reaktion, men hvis du er klar til at reagere, vil dine chancer for succes være meget højere i en overfaldssituation.

Info

Træningstid:
2 timer

Teoretisk oplæg:
(Tilvalg)
90 minutter

Effektiv kraftgenerering i selvforsvar

Hvis du skal lave effektive teknikker i en rigtig selvforsvarssituation, er det essentielt, at du kan skabe maksimal kraft, når det gælder.

En del kampsportsudøvere udfører deres teknikker på samme måde, uanset om de anvendes i en grundteknik udgave eller i en effektivitets udgave. hvilket i de fleste tilfælde vil betyde mindre kraftgenerering. At stoppe teknikker i bestemte positioner i bestemte stande er sjældent effektivt eller i det hele taget muligt i en overfaldssituation.

Korrekt afstand, struktur, kropsbevægelse og vægtforskydning i slag/stød/spark er afgørende for, om du kan generere kraft i dine teknikker. Mange kan skabe kraft, men færre ved, hvordan de reelt gør det, eller hvordan de forklarer det til deres elever. Ved at forstå disse begreber, vil du på meget kort tid udvinde meget mere kraft i dine egne teknikker, lige som du vil kunne videreformidle budskabet til dine elever/træningskammerater.

Der tages i lektionen udgangspunkt i helt almindelige teknikker, men du vil få værktøjer, der giver dig mulighed for efterfølgende selv at udvikle mere kraft i alle dine basisteknikker.

Info

Træningstid:
2 timer

Hvilken teknik fra hvilken afstand mod hvilket smertepunkt?

At vide hvilke teknikker, der kan/skal anvendes på forskellige afstande, er et vigtigt udgangspunkt i effektivt forsvar. Nogle teknikker er næsten ubrugelige på een afstand, men meget effektive på en anden.

Ofte vil du kun have et splitsekund til at træffe det rigtige valg, hvorfor dette bør ske instinktivt ved, at du har trænet korrekt.

Det er samtidig vigtigt, at du angriber modpartens svageste punkter på kroppen. Uden et præcist mål, kan det være svært for hjernen at dirigere en hånd eller en fod på en effektiv måde, så du får tilført din modstander nok skade.

Men hvor sidder disse punkter, og hvilke teknikker passer bedst mod hvilke punkter?

Info

Træningstid:
2 timer

Effektivt forsvar mod flere angribere

Hvordan bevæger man sig korrekt mod flere modstandere, og hvilke strategier/taktikker er mest effektive, når der ikke er nogen regler?

At forsvare sig mod flere modstandere kan virke meget kompliceret. Med nogle enkle men effektive taktikker, kan det dog være forholdsvis simpelt. Overblik og korrekt mindset er blot to af dem.

Samtidig er forsvar mod flere angribere et utrolig udfordrende og selvudviklende område for de fleste udøvere.

Denne træning er både baseret på teknikker på skjolde samt sparringsøvelser mod flere. Der vil blive benyttet visirhjelme og handsker for optimal sikkerhed.

Info

Træningstid:
2 timer

Stresstræning og situationsspil

For at kunne forstå alvoren og det komplekse i at træne selvforsvar, og senere også have en mulighed for at anvende det indlærte, skal man forstå hvordan kroppen og hjernen reagerer i en overfaldssituation. Og det er ganske simpelt nødvendigt at træne under stress, hvis du vil træne selvforsvar på en seriøs og realistisk måde.

I denne træning vil du blive præsenteret for – og få inspiration til træningsmetoder, der realistisk og effektivt fremmer dine muligheder for at kunne forsvare dig, selv om du bliver påvirket af forskellige niveauer af stress og frygt.

Samtidig arbejder vi med kropssprog og forberedt nødværge, lige som vi laver situationsspil, hvor du både skal arbejde effektivt med dine teknikker, samtidig med at du skal forholde dig til nødværge paragraffen. En meget udfordrende og sjov træning, der giver masser af stof til eftertanke.

Uerfarne i denne form for træning bliver ofte meget overrasket over, hvor hæmmet (og i nogle tilfælde lammet), man kan blive, når udgangspunktet for den almindelige træning ændres lidt. Men det er en øjenåbner af de helt store!

Denne træning er både baseret på øvelser på slagpuder/skjolde, men primært på makkerøvelser. Der vil delvis blive anvendt visirhjelme og handsker.

Info

Træningstid:
Min. 2 timer (antal af situationsspil afhænger af træningstiden)

Teoretisk oplæg:
(Anbefales)
1 time

Opbygning af ”kriger mindset”

“At være en kriger handler ikke om kunsten at kæmpe. Det handler om at være så forberedt på at stå overfor en udfordring som muligt, og samtidig tro så stærkt på det du kæmper for, at du nægter at give op “.

Navy Seal Machowicz (2002):

Hvis du ikke besidder de mentale våben, vil du ofte tabe til en “ufaglært” person, som besidder dem. Derfor taber sortbælter i kampsport alt for ofte fysiske konfrontationer med personer, der ikke har trænet kampsport, men som er vant til at slås på gaden.

Udvikling af kriger mindset giver:

 • Bedre selvtillid
 • Bedre ydeevne i stresset situation
 • De skadelige eftervirkninger af traumatiske oplevelser vil være mindre

Det er forståelsen af brugen af psykologiske præstationsevner, der fremmer mental sejhed. Aggressivitet og overlevelses/vinder tankegang er en vigtig del af dette, men også at besidde, forstå og være i stand til at udnytte en række psykologiske færdigheder, der tillader effektiv og maksimal udførelse eller tilpasning, er essentielt.

“Positiv selv-snak, visualisering eller mental træning, trænet til et niveau, der giver selvtillid og kompetence, kan være afgørende for både forbedret ydeevne under stress og øget modstandskraft efter en traumatisk hændelse”.

Det er først og fremmest sindet, der kontrollerer hænder, fødder, øjne og ører. Derfor er viden om kampstress vigtigt for en person i en farlig situation. Politifolk m.fl. kan lære at fortsætte med at kæmpe, selv om de er blevet skudt/stukket, samt lære at forberede sindet og kroppen på at overleve frem for at lide nederlag. Det samme kan kampsportsfolk!

At have det rigtige mindset og evnen til at trykke på ”handleknappen”, er ofte afgørende i overfaldssituationer.

Via teori og praktisk træning møder vi ovenstående udfordringer med henblik på at fremelske krigermindsettet, der kan være af afgørende vigtighed for både personen i en overfaldssituation samt udøveren i en konkurrence. Men alle mennesker kan få glæde af bedre selvtillid og bedre ydeevne i stressede situationer i hverdagen, hvorfor denne træning potenttielt vil have stor værdi for alle.

Info

Træningstid:
2 timer.

Teoretisk oplæg:
(Anbefales)
1 time

Effektive nedtagninger, fejninger og kast

At bruge nedtagninger, fejninger og kast i selvforsvarssituationer kan være meget effektivt, men også risikabelt. I denne lektion arbejder vi med de teknikker, der primært bygger på grovmotorik, der gør succesraten for effektivitet højest.

Teknikkerne implementeres med forskellige realistiske forsvarssituationer, hvor proportionaliteten i graden af anvendt forsvar jf nødværgeretten er forskellig, f.eks. at skulle passivisere en tyveknægt i dit hjem versus at modstå et totalt uprovokeret overfald.

At arbejde med og anvende teknikker indenfor bestemte kontekster/situationer, giver en stor forståelse for teknikkernes formål og anvendelsesgrad.

Info

Træningstid:
Min. 2 timer

Effektive selvforsvarsløsninger og opbygning af korrekt træning

Hvilke teknikker/løsninger kan bruges i forskellige forsvarssituationer, og hvordan opbygger man et effektivt træningsforløb i disse, så der er maksimal sandsynlighed for succes, hvis realismen rammer?

Ofte finder folk løsninger inden for deres eget systems rammer, frem for at se på, hvad der virker, og under hvilke stressforhold de skal virke.

Den løsning du anvender i een situation, kan give dig en voldsdom i en anden. At kunne anvende sine kampsportsevner proportionalt i forhold til situationens karakter kan derfor være af stor betydning.

Du vil både blive præsenteret for færdige løsninger, lige som du selv får lov til at arbejde med løsninger og korrekt opbygning af træningsforløb.

Info

Træningstid:
Min. 2 timer.

Taekwondotræninger

Effektiv hosinsul/selvforsvar jf. DTaF`s pensumkrav

Denne træning lærer dig simple, men effektive selvforsvarsteknikker mod angreb/holdegreb jf. DTaF`s pensumkrav. Udgangspunktet er ikke, at det skal se flot ud, men at det skal virke! I alle forsvar tages der udgangspunkt i alm. Taekwondo-teknikker, og altså ikke komplicerede frigørelser fra ”fremmede” stilarter. Ud over træning i de enkelte teknikker, vil du blive præsenteret for diverse træningsprincipper samt testmetoder i hosinsul.

Info

Træningstid:
2 timer

Hanbon og saebon kireugi som realistisk selvforsvarstræning

Et- og treskridts kamp er ofte et overset værktøj til at lære effektiv selvforsvar, og trænes af mange af pligt, simpelt hen fordi det står i pensum.

Men disse discipliner kan være utrolig spændende og selvudviklende for udøveren, der lærer at bruge sine teknikker i et mere tredimensionelt miljø frem for det statiske.

Traditionelle et – og treskridtshandlinger bygger desværre på et hav af negative automatindlæringer, der er alt andet end effektivt eller hensigtsmæssigt.

I denne lektion bygges alle de vigtigste komponenter i selvforsvarsdelen ind i et- og treskridtskamp. Du vil få input til, hvordan man med fordel kan opbygge et udviklingsforløb, der er lige til at integrere i din daglige træning i klubben, hvor udgangspunktet er de klassiske hanbon og saebon kireugi, men hvor vi ved at ændre lidt på metoden og spillereglerne, får et langt mere effektivt og realistisk slutresultatet.

Dette koncept er allerede indkørt succesfyldt i mange danske klubber.

Info

Træningstid:
Min. 2 timer.

Foredrag

Hvad er forskellen på slagsmål og selvforsvar?

Mange unge som voksne ender i voldsepisoder, hvor de egentlig tror, at de udøver selvforsvar, hvilket i værste fald kan sende dem i fængsel.

Hvordan kan man vide, hvornår man handler i selvforsvar og hvornår man bare er indblandet i et slagsmål- eller i værste fald faktisk pludselig er blevet overfaldsmanden?

Der er hos domstolene en tendens til at forvente mere overblik og kontrol i en fysisk konfrontation, hvis man dyrker kampsport, og slag og spark betragtes som en form for våben, der skal bruges med stor forsigtighed.

Hvis man er bange for at bruge sine selvforsvarsevner, fordi man frygter at blive straffet efterfølgende, kan det få katastrofale konsekvenser i en situation, hvor en hurtig respons kan være afgørende for succes eller fiasko.

Vi vil bl.a. komme ind på, hvilke omstændigheder før, under og efter en fysisk konflikt, der kan være afgørende for, om du senere kan blive dømt for vold eller om dine handlinger blev betragtet som lovligt selvforsvar.

Info

Foredragstid:
1,5 time

Hvad er forskellen på kampsport og selvforsvar?

Mange tror, at fordi de træner kampsport, så bliver de automatisk også gode til at forsvare sig selv i en overfaldssituation. Og mange kampsportsstilarter reklamerer med, at de underviser i selvforsvar, mens sandheden desværre ofte er en anden.

At kæmpe i en kamparena med regler og dommere, er på mange fatale punkter meget anderledes i forhold til det man oplever på gaden i forbindelse med et overfald.

Få indblik i de mentale og fysiske forskelle, der er på kampsport og selvforsvar, så du får øget din indsigt i, hvordan du selv kan ændre din træning eller dit mindset i en mere realistisk retning.

Info

Foredragtid
1,5 time

Kampstress og selvforsvar

Kampstress kan ramme alle, der udsættes for en høj grad af aggression fra et andet menneske i forbindelse med et overfald, en voldtægt eller lign. Men hvad er kampstress og hvordan påvirker kampstress din evne til at anvende indlært selvforsvar i en rigtig overfaldssituation?

Går du op I selvforsvar, bør du som udgangspunkt vide dette! Og du bør også vide, hvordan du kan nedtone de negative påvirkninger mest muligt, hvis du ønsker at reagerer effektivt og f.eks. undgå tunnelsyn, at “fryse” eller i værste fald at blive totalt handlingslammet.

Især inden for forsvaret og politiet rundt om i verden er der blevet forsket rigtig meget i, hvordan man uddanner folk til at performe bedst muligt i meget stressede/farlige miljøer. Denne viden kan med lige så stor fordel anvendes indenfor selvforsvarsområdet.

Du vil med dette foredrag få viden om:

 • De fysiske og psykiske virkninger af kampstress
 • Hvordan hjernen og nervesystemet fungerer i en stress situation og hvordan den kan påvirkes i positiv retning, så du har de bedste forudsætninger for at reagerer hurtigt og hensigtsmæssigt i en farlig/stresset situation
 • Hvordan man kan undervise i selvforsvar, så det bliver realistisk og dermed effektivt?
 • Hvordan man bedst mulig bygger træningen op
 • Hvilke undervisningsprincipper du bør anvende

Info

Foredragstid:
2 timer min.

Offer? Nej tak!  – Selvforsvar for kvinder

Formålet med foredraget er overordnet at give deltagerne en viden og nogle værktøjer, der øger deres følelse af tryghed, sikkerhed og selvtillid i hverdagen, samt at denne viden og læring medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden.

Foredraget handler primært om psykisk selvforsvar og de forebyggende tiltag, som piger/kvinder kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb. Her tænkes både på overgreb i form af overfaldsvoldtægter, men i høj grad også kontaktvoldtægter og øvrige overgreb fra personer, som kvinden kender i forvejen.

Målet med foredraget er bl.a. at kvinderne:

 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at undgå at blive udpeget som offer.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
 • Lærer at iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
 • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.
 • At få viden om, hvad du bør gøre, hvis du ender som offer for et overgreb/voldtægt ift. at forbedre chancerne for at få gerningsmanden dømt.

Info

Foredragtid
2 timer