Kurser:

Selvforsvar for kvinder er andet end fysisk selvforsvar!

Jeg bliver ofte kontaktet af interesserede, der ønsker et kursus i selvforsvar for piger/kvinder. De fleste tænker stadig primært på fysisk selvforsvar som midlet til at sikre kvinder mest, selv om viden om effektive virkemidler og strategier i optakten til alle former for vold og overgreb mod kvinder inden situationen udvikler sig fysisk, oftest er langt mere anvendeligt, præventivt – og sikkert!

En kombination af både fysisk og psykisk selvforsvar er ofte en god løsning, hvorfor jeg uanset hvad anbefaler, at man gør sig nogle tanker, om hvad formålet med kurset/undervisningen skal være. Jeg uddyber meget gerne ovenstående og hjælper dig med at finde den bedste løsning for lige netop din målgruppe og dit arrangement.

”Offer? Nej tak!”

5 ½ timers basiskursus i psykisk og fysisk selvforsvar for kvinder

Formål med kurset:

At deltagerne gennem teori og praktisk træning i psykisk og fysisk selvforsvar får viden, værktøjer og strategier, der giver en generel øget følelse af selvtillid, tryghed og sikkerhed, samt at disse værktøjer medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden – både mod en ukendt og en kendt overgrebsmand.

Mål med kurset:

At deltagerne gennem foredrag og praktisk træning

 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at nedsætte risikoen for at blive udpeget som offer.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig, samt lære effektive præventive strategier og modforanstaltninger, der kan bruges i forskellige typer af overgreb/overfald.
 • Kan anvende simple, men effektive fysiske selvforsvars- teknikker, der kan bruges i en situation præget af et højt niveau af frygt og aggression.
 • Bliver mere bevidste om egne styrker og grænser, således at man bliver bedre til at håndtere krænkende adfærd i hverdagen og sige fra.

På dette kursus er der flere dygtige mandlige instruktører tilknyttet den fysiske træning, der giver en høj grad af læring og realisme, idet deltagerne får lov til at prøve deres læring og teknikker af med fuld kraft mod instruktørerne (der bærer passende beskyttelsesudstyr).

Læs masser af anmeldelser af kurset på Facebooksiden: “Selvforsvar for kvinder”.

På mine kurser anvender jeg en del teori fra Chris Poole`s bog “Psykisk selvforsvar for kvinder”. Bl.a. ovenstående figur 2, der på fortrinlig vis beskriver 7 elementer til at at forebygge vold.

“Psykisk selvforsvar for kvinder”

2-5 timers basiskursus i psykisk selvforsvar for kvinder

Formålet med kurset er overordnet at give deltagerne en viden, værktøjer og nogle strategier, der øger deres følelse af tryghed, sikkerhed og selvtillid i hverdagen, samt at denne viden og læring medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden.

Foredraget handler primært om psykisk selvforsvar og de forebyggende tiltag, som piger/kvinder kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb. Her tænkes både på overgreb i form af overfaldsvoldtægter (ukendt overfaldsmand primært begået i det offentlige rum), men i høj grad også overgreb fra personer, som kvinden kender i forvejen (kontaktvoldtægter).

Målet med foredraget er bl.a. at kvinderne:

 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at fremstå stærkere og mere selvsikre, og dermed mindske deres risiko for at blive udpeget som potentielle ofre for overgreb.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
 • Lærer at iværksætte forskellige effektive modforanstaltninger målrettet forskellige typer af situationer (vold og seksuelle overgreb), inden situationen bliver fysisk.
 • Bliver mere bevidste om egne grænser og får værktøjer til at sætte grænser effektivt i hverdagen.

På dette kursus er der ikke egentlig fysisk selvforsvarstræning, men der vil indgå små praktiske øvelser i brugen af den indlærte teori samt effektiv kropssprog og grænsesætning. Der vil ligeledes være små scenarieøvelser nogle af de situationer, hvor kvinder ofte bliver udsat for krænkelser eller vold/overgreb i dagligdagen.

Foredragets længde: 2-5 timer

 

Skræddersy et selvforsvarskursus

Få skræddersyet et kursus til en særlig målgruppe, f.eks. i forhold til alder, køn eller arbejdsfunktion.

Alle kurser kan kombineres med forskellige grader af teori/foredrag, fysisk træning, praktiske øvelser og realistiske scenarie-træning med udgangspunkt i typiske volds- og overgrebs situationer.

Foredrag med workshop:

Forebyg seksuelle, psykiske og fysiske overgreb på piger!

Foredrag og workshop

At være en ung pige, der får sin første kæreste, eller at være en uerfaren teenager, der skal forholde sig til seksuelle tilnærmelser, kan være meget svært.

Undersøgelser viser desværre, at alt for mange piger hvert år bliver udsat for seksuelle overgreb, psykisk vold og fysisk vold. Og ofte foregår dette i usunde kæresteforhold.

Ofte får pigerne ikke sagt fra i tide, fordi de er usikre på sig selv og ikke har klare holdninger til egne grænser, og lige så ofte har de svært ved at sige fra, når deres grænser overskrides.

Piger mellem 13 og 23 år er ligeledes dem, der er mest udsatte for voldtægter og voldtægtsforsøg.

Man kan forebygge disse overgreb ved at sætte fokus på, og give pigerne viden om, hvad de kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb, samt give dem indsigt i egne grænser og hvordan man tydeligt viser dem udadtil.

Et 2-3 timers foredrag/workshop med små praktiske og realistiske øvelser kan gøre en forskel!

Deltagerne:

 • Bliver bevidste om, hvad seksuel, psykisk og fysisk vold er, og at det er FORKERT!
 • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.
 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at undgå at blive udpeget som offer for seksuelle overgreb.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
 • Lærer at iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
 • Får viden om, hvad de kan/bør gøre, hvis de selv eller en veninde bliver offer for et overgreb.

Foredraget/workshoppen kan med fordel kombineres med en fysisk/praktisk undervisning i psykisk og fysisk selvforsvar.

Foredragets længde: 2-3 timer