Kurser:

5 timers basiskursus i selvforsvar for kvinder

Formål med kurset:

At deltagerne gennem teori og praktisk træning i psykisk og fysisk selvforsvar får værktøjer, der giver en generel øget følelse af selvtillid, tryghed og sikkerhed, samt at disse værktøjer medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden.

Mål med kurset:

At deltagerne gennem foredrag og praktisk træning

 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at undgå at blive udpeget som offer.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
 • Kan anvende simple, men effektive fysiske selvforsvars- teknikker, der kan bruges i en situation præget af et højt niveau af frygt og aggression.
 • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.
 • At få viden om, hvad du bør gøre, hvis du ender som offer for et overgreb/voldtægt ift. at forbedre chancerne for at få gerningsmanden dømt.

Læs masser af anmeldelser af kurset på Facebooksiden: “Selvforsvar for kvinder”.

Skræddersy et selvforsvarskursus

Få skræddersyet et kursus til en særlig målgruppe, f.eks. i forhold til alder, etnicitet eller arbejdsfunktion.

Alle kurser kan kombineres med forskellige grader af teori/foredrag, fysisk træning, praktiske øvelser og realistiske scenarie-træning med udgangspunkt i typiske overgrebs situationer.

 

Foredrag:

Forebyg seksuelle, psykiske og fysiske overgreb på piger!

Foredrag og workshop

At være en ung pige, der får sin første kæreste, eller at være en uerfaren teenager, der skal forholde sig til seksuelle tilnærmelser, kan være meget svært.

Undersøgelser viser desværre, at alt for mange piger hvert år bliver udsat for seksuelle overgreb, psykisk vold og fysisk vold. Og ofte foregår dette i usunde kæresteforhold.

Ofte får pigerne ikke sagt fra i tide, fordi de er usikre på sig selv og ikke har klare holdninger til egne grænser, og lige så ofte har de svært ved at sige fra, når deres grænser overskrides.

Piger mellem 13 og 23 år er ligeledes dem, der er mest udsatte for voldtægter og voldtægtsforsøg.

Man kan forebygge disse overgreb ved at sætte fokus på, og give pigerne viden om, hvad de kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb, samt give dem indsigt i egne grænser og hvordan man tydeligt viser dem udadtil.

Et 2 timers foredrag med små praktiske og realistiske øvelser kan gøre en forskel!

Deltagerne:

 • Bliver bevidste om, hvad seksuel, psykisk og fysisk vold er, og at det er FORKERT!
 • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.
 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at undgå at blive udpeget som offer for seksuelle overgreb.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
 • Lærer at iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
 • Får viden om, hvad de kan/bør gøre, hvis de selv eller en veninde bliver offer for et overgreb.

Foredraget/workshoppen kan med fordel kombineres med en fysisk/praktisk undervisning i psykisk og fysisk selvforsvar.

”Offer? Nej tak!”

Formålet med foredraget er overordnet at give deltagerne en viden og nogle værktøjer, der øger deres følelse af tryghed, sikkerhed og selvtillid i hverdagen, samt at denne viden og læring medvirker til at forebygge, at de bliver ofre for overgreb i fremtiden.

Foredraget handler primært om psykisk selvforsvar og de forebyggende tiltag, som piger/kvinder kan gøre for at undgå at blive ofre for overgreb. Her tænkes både på overgreb i form af overfaldsvoldtægter, men i høj grad også kontaktvoldtægter og øvrige overgreb fra personer, som kvinden kender i forvejen.

Målet med foredraget er bl.a. at kvinderne:

 • Bliver bevidste om de virkemidler, de kan anvende for at undgå at blive udpeget som offer.
 • Lærer at genkende faresignaler, inden en situation udvikler sig.
 • Lærer at iværksætte effektive modforanstaltninger, inden situationen bliver fysisk.
 • Bliver mere bevidste om egne grænser og bedre til at vise dem.
 • At få viden om, hvad du bør gøre, hvis du ender som offer for et overgreb/voldtægt ift. at forbedre chancerne for at få gerningsmanden dømt.

Foredragets længde: 2 timer